Revizia 1 / 10 mai 2018

Politica de confidențialitate DIDY KIDDY este destinata să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul www.didykiddy.ro , indiferent dacă sunteți sau nu sunteți înregistrat și arata modul în care folosim aceste informații. Această politică de confidențialitate descrie și modul în care procesăm informațiile pe care ni le furnizați sau le colectăm în legătură cu dvs. atunci când vizitați magazinele noastre sau în contextul oricăror alte contacte pe care le puteți avea cu noi. Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe. Acest Site este un site cu o audienţă generală; totuși serviciile noastre sunt destinate persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult. Nu solicităm, nu colectăm, nu folosim și nu dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub vârsta de 18 ani atât online, cât și Magazinele noastre. În cazul în care aflăm că am colectat date personale de la un copil, vom șterge aceste informații. Dacă aveţi sub 18 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.

Cine suntem noi?

Didy Kiddy Fashion SRL este o societate comerciala, înființată în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Sannicolau Mare, strada Piata 1 Mai nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/2641/2008, cod unic de înregistrare RO24213090, având un capital social de 200 lei. Accesand Site-ul nostru, utilizând serviciile sale recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-urilor în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu v-ați înregistrat deja, vă putem solicita să vă înscrieți (de exemplu, bifând o casetă de selectare) dacă considerăm că este adecvat să vă protejați drepturile sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Site, să nu vă creați un cont și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legile aplicabile.

CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL? DIDY & KIDDY FASHION este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor . Datele noastre de contact sunt: DIDY&KIDDY FASHION SRL SANNICOLAU MARE, TIMIS,, ROMÂNIA Strada PIATA 1 MAI nr. 2 J35/2641/2008, RO24213090 Capital social: 200 lei E-mail:office@didykiddy.ro Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa office@didykiddy.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

UNDE STOCAM DATELE CU CARATER PERSONAL? Datele pe care le colectăm de la dvs. sunt stocate in baza noastra de date clienti.

CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL? Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dvs. în scopuri de marketing în afara companiei noastre. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți mai jos. O parte din datele colectate le vom transfera către o terţă parte pentru  LIVRAREA COMENZILOR către dvs. – în acest caz transferăm datele dvs. de contact către firmele de curierat URGENT CARGUS, XCURIER, FAN COURIER şi POŞTA ROMÂNĂ care livrează comenzile şi încasează contravaloarea lor în numele nostru; Aceşti terti și-au asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE? - Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre: - Prevenirea fraudei: pentru a ne asigura că plata este completă și fără comiterea unor fraude. - Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dvs. (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu. - Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege. Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs., vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ? Aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastra că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete. Dacă aveți un cont DIDY KIDDY, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dvs.. Aveti dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de DIDY KIDDY, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; sa vă retrageti acordulşi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; sa vă opuneti prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații: - aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți; - aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată; - aveți o datorie neplătită la DIDY KIDDY, indiferent de metoda de plată; - dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dvs. conform legislației de contabilitate. Aveti dreptul la restricționarea prelucrării daca: - contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite DIDY KIDDY să verifice exactitatea datelor; - prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; - v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale DIDY KIDDY prevalează asupra celor ale dvs.; - DIDY KIDDY nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță. Aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal bazate pe interesul legitim al DIDY KIDDY. DIDY KIDDY nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dvs. sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-aţi exprimat acordulexplicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract. Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei. Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@didykiddy.ro.

CUM SE REALIZEAZA PRELUCRAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL? „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; Când folosim notiunea de "date cu caracter personal" în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastra sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, inlcuzand orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii; sau la acele informatii pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul web sau Magazinele noastre. Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 "Regulamentul GDPR" și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE? Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi: Site-ul didykiddy.ro: atunci când plasați o comandă prin Site, în calitate de Client; când înregistraţi un cont sau modificaţi contul; când creaţi o listă de produse dorite; când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când căutaţi informaţii pe Site; când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieţi pentru a primi noutati; sau in magazinul nostru fizic. E-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când comunicăm între dvs. și noi; Tipuri de date colectate si folosite: prenumele, sexul, vârsta / data nașterii, țara de origine și alte detalii personale (tip păr și ten etc.), astfel cum este permis de legislația aplicabilă; adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile; detalii de plată, cum ar fi instrumentul de plată (card de credit, card de debit), informațiile referitoare la vânzări, cum ar fi produsele sau serviciile furnizate, locația de cumpărare, codurile produselor, suma, totalul vânzărilor, reclamațiile, returnările, rambursările și alte informații legate de vânzări, conform legislației aplicabile; obiceiuri și profiluri, cum ar fi datele privind achizițiile dvs. (istoricul achizițiilor, inclusiv Magazinul în care are loc vânzarea, tipul, cantitatea și prețul produselor achiziționate de dvs.), informații referitoare la activitățile de gestionare a relațiilor cu clienții, obiceiuri de cumpărare şi preferinţe (lista de dorințe, categoriile preferate de produse, cum aţi aflat despre mărcile noastre, notele privind calitatea produselor achiziționate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dvs.), alte informații .

CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL? Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi. Când utilizaţi Site-ul nostru Atunci când utilizați Site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta sa aveţi o cat mai buna experiență de utilizator. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem acordul de a le plasa pe dispozitivul dvs. Aceste cookie-uri sunt prezentate mai jos: Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru, în funcţie de informaţiile care sunt de interes pentru dvs., este posibil să avem nevoie de următoarele informaţii: numele si prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poştală, sex şi vârsta. Utilizăm aceste informații pentru a răspunde întrebării dvs., inclusiv pentru a vă furniza informațiile solicitate despre produsele și serviciile noastre. Putem, de asemenea, să vă trimitem mai multe e-mail-uri după ce ați făcut o solicitare pentru a vă satisface interesul și pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a furniza informații exacte înainte de vânzare. Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze. Când achiziționați un produs de pe Site-ul nostru Când cumpărați produse de la noi online, vă solicităm informații de contact cum ar fi: numele și prenumele dvs., adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail și informații despre cardul de credit (atunci când comanda este achitată prin plata op). De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dvs. pe Internet. Utilizăm aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile online pe didykiddy.ro, pentru a procesa comanda dvs. și pentru a vă expedia produsele dvs. Vă vom trimite prin e-mail o confimare de comandă precum și o confirmare de expediere a produselor și, dacă este cazul, vom utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dvs. partenerilor externi.

Vom cere acordul dvs. pentru a vă utiliza aceste date în vederea expedierii prin e-mail a buletinului informativ care conține informații despre produsele noastre și alte informații despre care considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs. Vă puteți retrage acordulîn orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ, și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări. Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal dacă efectuați o achiziție: - istoricul comenzilor; - informații de livrare (adresa poştală şi telefon de contact); - istoricul plăților. Vom prelucra, de asemenea, următoarele categorii de date cu caracter personal legate de cookie-urile dvs.: -istoricul clickurilor; -navigarea și istoricul navigării. Dacă nu ați renunțat la marketingul direct, vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje de informații și invitații prin e-mail-uri, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dvs. se bazează pe acorduldvs. acordat la crearea contului DIDY KIDDY. Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dvs. va înceta să existe și veți fi considerat inactiv. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în baza interesului legitim al DIDY KIDDY contactând office@didykiddy.ro. Contul dvs. va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre. Utilizăm aceste informații pentru a dezvolta și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre și relațiile cu clienții. Informaţiile privind profesia dvs., organizaţia și câteva sau toate comentariile dvs. sau fotografiile pe care ni le-ati furnizat pot fi afișate public pe Site-ul nostru ca mărturie. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a comercializa produsele și serviciile noastre. Ne puteți cere să eliminam în orice moment o mărturie care se bazează pe feedbackul dvs. din cuprinsul Site-ului nostru. Marketingul direct În baza consimţământului acordat de dvs. vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: - informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal; - produse și oferte pe care ați făcut click. Dacă aveți un cont DIDYKIDDY vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul dvs, cum ar fi: nume; adresă; vârstă; istoricul comenzilor; cum ați navigat și pe ce ați făcut click pe site. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dvs. în scopuri de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe acordul dvs. atunci când acceptati marketingul direct. Aveți dreptul de a revoca inn orice moment acordul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Daca faceți acest lucru, DIDY KIDDY va stopa trimiterea ofertelor de marketing direct sau a altor informații .Aveti posibilitatea de a va dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing. Perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal se realizeaza conform legii. Dacă nu există nicio solicitare legală, le vom stoca doar atât timp cât este nevoie.

CUM ASIGURAM SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL? Am implementat măsuri adecvate menite să securizeze datele dvs. personale de la pierderi accidentale și care să împiedice accesul, utilizarea, modificarea și dezvăluirea neautorizată.. Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest Site, trebuie să știți că securitatea in proporţie de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. personale este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, astfel încât nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi.

AVETI DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE? Dacă sunteți de părere că DIDYKIDDY vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect şi aveți o plângere cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs., am prefera să ne contactați direct în primă instanță, astfel încat să putem aborda reclamația. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

CUM  ACTUALIZAM POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE? Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate si atunci cand serviciile noastre și utilizarea datelor personale evoluează. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul. Vom actualiza versiune si data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

Se aplica din data de 25.05.2018